آلمان

5 دقیقه
|
9 دی 1400
دلایل ریجکت ویزای انگلیس چیست؟
همه ما میدونیم که اخذ ویزای انگلیس سخت است اما سختگیری و تعدد بالای ریجکت ویزای انگلیس در مواردی که حتی…