آلمان

5 دقیقه
|
9 دی 1400
ویزای ایران از مبدا قطر در جام جهانی 2022 لغو شد!
لیلا اژدری مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و…