ویزای 5 ساله گردشگری امارات
جدیدا لایحه جدیدی به تصویب سران اماراتی رسیده که این اجازه را به گردشگران میدهد تا با ویزای توریستی امارات تا پنج سال در این…