بدون نظر
۱۳ شهریور, ۱۳۹۵

سنگاپور را این بار از زاویه ای متفاوت ببینید

این تصاویر خیره کننده هوایی شهر سنگاپور را طوری که پیش تر ندیده اید نشان می دهد. در این تصاویر می توانید نمادهای ‏شهری و جاذبه های کمتر شناخته شده این شهر در جنوب شرق آسیا را از فراز آسمان ببینید.

تصاویر کشور سنگاپور

تصاویر کشور سنگاپور

پیشنهاد میکنیم این مطلب را نیز مشاهده کنید : شهری حاصل برخورد شهاب سنگ !

تصاویر کشور سنگاپور

تصاویر کشور سنگاپور

تصاویر کشور سنگاپور

تصاویر کشور سنگاپور

تصاویر کشور سنگاپور

تصاویر کشور سنگاپور

تصاویر کشور سنگاپور

تصاویر کشور سنگاپور

تصاویر کشور سنگاپور

تصاویر کشور سنگاپور

تصاویر کشور سنگاپور

تصاویر کشور سنگاپور

دیدگاه خود پیرامون این مطلب بیان کنید!
پیشنهاد میکنیم مطالب زیر را بخوانید