تماس با آسان بگرد

پیشنهاد دهید

شاید ایده‌ای در ذهن داشته باشید که بتواند به ما کمک کند. شاید هم در قسمتی از سایت یا در مطلبی چیزی نوشته یا کاری انجام داده‌ایم که به نظرتان بهتر از این‌ها میتوان آن را نوشت یا انجام داد. یا اصلا ممکن است مکان، روستا، شهر و… در ایران و جهان قرار داشته باشد که بسیار جذاب باشد اما ما از آن بی‌خبر هستیم و جای دارد که به معرفی آن بپردازیم.

ممکن است در یکی از روستاهای بسیار زیبای ایران زندگی کنید که ما آن را به صورت مختصر به دلیل نبود اطلاعات کافی در سایت معرفی کردیم و اطلاعات شما میتواند ما را با روستا و شهر شما بیشتر و بیشتر آشنا کند. در مجموع اگر اشتباه یا موردی در سایت مشاهده کردید که میتوان آن را بهبود بخشید، منتظر پیشنهاد شما هستیم.