بدون نظر
۱۱ تیر, ۱۳۹۶

روستای انالوجه

Rate this post

در استان اصفهان و توابع شهرستان چادگان منطقه‌ای زیبا و خوش آب و هوا به نام روستای انالوجه قرار گرفته است و قبل از آنکه چادگان شهرستان شود، جزئی از شهرستان فریدون بوده است. جالب است بدانید که اهالی این روستا به زبان ترکی صحبت میکنند و اصالتا از ایلات شیرازی بوده و نیاکان آن‌ها در گذشته به این منطقه مهاجرت کرده‌اند و روستای انالوجه را به عنوان محل سکونت جدید خود انتخاب نموده‌اند و آن را به مرور آبادتر کردند. نام اصلی این روستا در ابتدا ایلچه بوده که با گذر زمان به ایلانجه و آنالوچه و در نهایت به انالوجه تغییر نام داده است.

روستای انالوجه

دیدگاه خود پیرامون این مطلب بیان کنید!
پیشنهاد میکنیم مطالب زیر را بخوانید