گنبد مینا تهران

گنبد مینا
رصدخانه گنبد مینا تهران که در حال حاضر در پارک آب و آتش قرار گرفته است در سال 1387 تنها یک…