برچسب: کلیسای انجیلی تبریز

آذربایجان شرقی

تاریخچه کلیسای انجیلی به اواخر دوران قاجار برمیگردد که در شهر بزرگ تبریز قرار گرفته است و در خیابان شریعتی جنوبی، کوچه والمان واقع شده و این اثر در […]

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵
مدت مطالعه < ۱ دقیقه