برچسب: کردستان

در یکی از روستاهای منطقه اورامان و در مرز استان کرمانشاه، روستایی به نام”بل” واقع …

۱۳ شهریور ۱۳۹۵