برچسب: کردستان

آبشارها

در یکی از روستاهای منطقه اورامان و در مرز استان کرمانشاه، روستایی به نام”بل” واقع است. در کنار این روستا، در جاده ای که به”کوسه هجیج” منتهی میشود، […]

شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۵
مدت مطالعه ۲ دقیقه