برچسب: صدور ویزای عراق در فرودگاه نجف

عراق

برای خیلی از دلدادگان امام حسین (ع) عشق به ایشان تفسیر ادب است. یعنی هر چه عاشق‌تر باشی مودب‌تری. این ادب سبب می‌شود که انسان‌ها جلوی در هیئت‌ها [...]
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶
مدت مطالعه ۲ دقیقه