برچسب: شرایط ویزای صربستان

صربستان

قانون جدید: به نظر میرسد که قانون معافیت ویزا برای ایرانیان در سفر به صربستان لغو شده و ایرانیان به دلیل آنچه سوء‌استفاده خوانده شده حق سفر بدون [...]
سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶
مدت مطالعه ۳ دقیقه