برچسب: سفر به آذربایجان غربی

آذربایجان غربی

استان آدربایجان غربی در شمال غرب ایران عزیز و پهناور ما قرار گرفته است که اقوام آذری و کرد عزیزمان بیشترین قشر ساکن در این استان هستند. مرکز […]

جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵
مدت مطالعه ۱۱ دقیقه