ایرانیان در فرودگاه صربستان هیچ مشکلی نداشتند

۲۵ شهریور, ۱۳۹۶

سرگردانی مسافران ایرانی در فرودگاه بلگارد صربستان
ویزای تاجیکستان

۱۲ شهریور, ۱۳۹۶

ویزای تاجیکستان
لغو ویزای صربستان با شرایطی خاص

۷ شهریور, ۱۳۹۶

لغو روادید صربستان
ویزای مالدیو

۱۷ مرداد, ۱۳۹۶

سفر به مالدیو
ویزای مالزی

۱۲ مرداد, ۱۳۹۶

ویزای کامبوج

۳۱ تیر, ۱۳۹۶

ویزای گرجستان

۳۰ تیر, ۱۳۹۶

ویزای گرجستان
اخذ ویزای الکترونیکی کامبوج برای ایرانیان فراهم شد

۱ تیر, ۱۳۹۶

ویزای الکترونیکی کامبوج