برچسب: سریع السیرترین قطارهای 2016

مسلم است که قطار مانند هواپیما نمی تواند بر فراز اقیانوس ها پرواز کند. اما …

۱ آذر ۱۳۹۵