برچسب: سبزوار

آبشارها

آبشار برغمد سبزوار در استان خراسان شمالی واقع است. این آبشار فصلی در ۳۰ کیلومتری سبزوار در جاده اسفراین واقع است. در این مسیر و قبل از روستای […]

شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۵
مدت مطالعه < ۱ دقیقه