برچسب: زمستان در روسیه

جاذبه های تفریحی

مسکو که به عنوان یکی از شمالی‌ترین شهرهای جهان شناخته می‌شود در نخستین ماه ۲۰۱۷ سردترین روزهای خود را سپری می‌کند. این سرما در حدی است که هوا […]

دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵
مدت مطالعه ۳ دقیقه