برچسب: زمستان در روسیه

مسکو که به عنوان یکی از شمالی‌ترین شهرهای جهان شناخته می‌شود در نخستین ماه ۲۰۱۷ …

۱۸ بهمن ۱۳۹۵