برچسب: روستای آرنان

استان و شهر

منطقه آرندان که روستای آرندان را نیز شامل میشود تمدنی بسیار کهن دارد که به ۱۷۰۰ سال پیش و در عصر آریامهر و زرتشت و قبل از ظهور اسلام […]

جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
مدت مطالعه < ۱ دقیقه