برچسب: رودخانه

رودخانه‌ی شهر هوژینو در چین که شهری بسیار آلوده‌‌ست, تبدیل به فرش سبز بزرگی از …

۲۰ شهریور ۱۳۹۵