برچسب: رودخانه

جاذبه های طبیعی

رودخانه‌ی شهر هوژینو در چین که شهری بسیار آلوده‌‌ست, تبدیل به فرش سبز بزرگی از برگ و گیاه شد! در کف این رودخانه گیاه‌هان و شروع به رشد کردند […]

شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
مدت مطالعه ۲ دقیقه