برچسب: دریاچه بره سر

استان و شهر

دور از انتظار است که توقع داشته باشیم همانند کشور سوئیس قدم از قدم که بر میداریم دائما با دریاچه مواجه شویم چراکه آب و هوای ایران بدلیل […]

دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
مدت مطالعه ۲ دقیقه