معابد

نیایشگاه مادی
اگر به هرسین کرمانشاه و جاذبه بسیار زیبای بیستون سفر کنید، روبروی سراب بیستون…
مصلی طرق
ایوان طرق به پیشتر آن را با نام مصلی طرق نیز میشناختند در سال…
معبد آناهیتا در مرکز شهر کنگاور در مسیر همدان به کرمانشاه قرار دارد. این…