دسته: معابد

اگر به هرسین کرمانشاه و جاذبه بسیار زیبای بیستون سفر کنید، روبروی سراب بیستون و …

۲ خرداد ۱۳۹۶
مصلی طرق

ایوان طرق به پیشتر آن را با نام مصلی طرق نیز میشناختند در سال ۸۳۷ …

۲۰ بهمن ۱۳۹۵