دسته: مساجد

دامغان از شهرهای استان سمنان است و از شهرهای قدیمی ایران محسوب می‌شود. نام پیشین […]

چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶
مدت مطالعه ۳ دقیقه
مسجد هفتاد و دو تن

شهر مشهد را میتوان یکی از شهرهای مذهبی و تاریخی ایران دانست که در گوشه […]

سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶
مدت مطالعه < ۱ دقیقه
مسجد وکیل بم

ایران را که بگردی ناممکن است در شهر و دیاری با آثار تاریخی مواجه نشوی. […]

پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
مدت مطالعه < ۱ دقیقه
مدرسه آقا بزرگ

مسجد آقا بزرگ کاشان که کاربری مدرسه نیز داشته است در بین سال ۱۲۵۰ تا ۱۲۶۰ […]

سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
مدت مطالعه ۳ دقیقه

مسجد گوهرشاد یکی از بناهای باشکوه و باستانی عهد تیموری می باشد که در اوایل قرن […]

جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵
مدت مطالعه ۲ دقیقه