دسته: مساجد

دامغان از شهرهای استان سمنان است و از شهرهای قدیمی ایران محسوب می‌شود. نام پیشین …

۱۵ آذر ۱۳۹۶
مسجد هفتاد و دو تن
مسجد وکیل بم
مدرسه آقا بزرگ