دسته: روستاها

اصفهان است و نصفه جهان! دیدن هر منظره و زیبایی در آن دور از انتظار …

۱۷ بهمن ۱۳۹۵
روستای دیورود

اگر از جاده ی قدیم بابل به آمل بروید در چند کیلومتری آمل جاده ای …

۲۶ آذر ۱۳۹۵

اگر ۴۰ کیلومتر مسیر از سمت شمال غرب نطنز اصفهان حرکت کنید در دامنه کوه …

۲۳ آذر ۱۳۹۵