مطالبِ قطارها

1 مطلب منتشر شده
سفر به لندن
۱۵مرداد۱۳۹۶

سوار قطار پستی لندن شوید!

جالب است بدانید که اداره پست لندن از سال 1927 میلادی به مدت 76 سال برای برای نقل و انتقال مرسولات پستی خود از قطارهای الکترونیکی بدون راننده در اعماق...