مطالبِ پیست های اسکی

1 مطلب منتشر شده
۳۰شهریور۱۳۹۵

پیست اسکی توچال

اسكی بازان و كوهنوردان تهران كه در فصل زمستان از ديدن قله پر برف توچال لذت می بردند هميشه اين آرزو را داشتند كه بتوانند در نزديكترين محل به تهران...