دسته: پیست های اسکی

اسکی بازان و کوهنوردان تهران که در فصل زمستان از دیدن قله پر برف توچال ...
۳۰ شهریور ۱۳۹۵