دسته: جاذبه های تفریحی

روستای آنیک یکی از روستاهای استان خراسان جنوبی است که در دهستان قهستان بخش قهستان …

۲۳ شهریور ۱۳۹۶
روستای بوریدر

روستای بوریدر یکی از روستاهای استان کردستان است. این روستا در بخش مرکزی شهرستان سروآباد …

۲۳ شهریور ۱۳۹۶
روستای نیزل

روستای نیزل یکی از روستاهای استان کردستان است که در بخش مرکزی شهرستان مریوان و …

۲۳ شهریور ۱۳۹۶

دهستان ژاورود، دهستانی در استان کردستان است که در بخش مرکزی شهرستان کامیاران واقع گردیده …

۲۳ شهریور ۱۳۹۶
روستای مائین دول
روستای تفلی

روستای تفلی یکی از روستاهای استان کردستان است که در بخش سروآباد این شهرستان قرار …

۲۳ شهریور ۱۳۹۶
روستای وصی علیا
روستای تودارروته
روستای پرلوک

روستای پرلوک یکی از روستاهای استان همدان است که در ردمنستان خدابنده لو، بخش سیمینه …

۲۳ شهریور ۱۳۹۶