دسته: پل ها

پل‌ها که بر رودخانه‌ها قد علم میکنند و بر آن‌ها غالب میشوند همواره یکی از …

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

این شاهکار که به آن پل ورسک گفته می شود در دره ورسک واقع شده …

۷ آبان ۱۳۹۵

سی و سه پل به پل الله وردی خان معروف است با ۳۳ دهانه، ۲۹۵ متر طول و …

۲۷ مهر ۱۳۹۵