پل ها

پل شفارود
پل‌ها که بر رودخانه‌ها قد علم میکنند و بر آن‌ها غالب میشوند همواره یکی از جاذبه‌های گردشگری بودند که توسط مهندسان…
این شاهکار که به آن پل ورسک گفته می شود در دره ورسک واقع شده که در روستایی به همین نام…
سی و سه پل به پل الله وردی خان معروف است با 33 دهانه، 295 متر طول و 14 متر عرض، که توسط خان…