دسته: فرودگاه ها

تقریبا ۴۰ سال پیش ، این فرودگاه مرکز فعالیت های هوایی منطقه بود و پروازهای …

۶ مهر ۱۳۹۵