دسته: درخت ها

استان و شهر

درختان همیشه جزو سرمایه‌های این کره خاکی بوده و هستند. آن‌ها بدون هیچ چشم داشتی سایه، میوه و زیبایی خود را به مردم عرضه میکنند. درخت سرو فورگ جزو […]

سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
مدت مطالعه ۲ دقیقه