دسته: جاذبه های طبیعی

در آب و هوای سرد و کوهستانی شمال غربی ایران یازدهمین استان بزرگ کشور و …

۱۲ بهمن ۱۳۹۵

بوستان ملت از قدیمی های تهران است که فضایی معادل ۳۴ هکتار را در این …

۱۱ بهمن ۱۳۹۵

غار پریان را باید یکی از غارهای بسیار زیبای ایران دانست که در استان اصفهان …

۵ بهمن ۱۳۹۵

دودکش جن به شما ثابت خواهد کرد که پدیده ها می توانند بزرگی و بلندی های متفاوتی داشته …

۵ بهمن ۱۳۹۵
دریاچه دریوک

در مقابل دره بسیار زیبای ولی آباد هزارچم استان مازندران دریاچه‌ای بسیار زیبا به نام …

۵ بهمن ۱۳۹۵

کویر مرنجاب به عنوان یکی از بهترین کویرهای ایران شناخته می شود که در پارک …

۴ بهمن ۱۳۹۵

کویر شهداد به کوههای شنی می گویند که بر اثر عامل فرسایشی غالب کویر ” باد …

۳۰ دی ۱۳۹۵