دسته: برج ها

اول کار بگویم حرفمان برج طغرل است. پشت پس کوچه‌های خاطره انگیز شهر ری در …

۳۱ فروردین ۱۳۹۷
برج طغرل

برج طغرل را میتوان همچون نگین آثار باستانی در شهر ری استان تهران دانست که …

۱۲ آذر ۱۳۹۵