دسته: جاذبه های تاریخی

میگویند در دوره صفویه هنگامی که شاه عباس دوم صفوی از این مسیر عبور میکرده، ...
۴ مهر ۱۳۹۵
یخچال قدیمی و تاریخی ترشنبه مربوط به دوره صفویه میباشد که در شهرستان اسلامشهر، بخش ...
۳ مهر ۱۳۹۵
قدیمی ترین وطولانی ترین قنات در جهان، به نام “ قنات زارچ ” در استان ...
۳ مهر ۱۳۹۵