مطالبِ عشایر

1 مطلب منتشر شده
عشایر شاهسون

عشایر شاهسون

معنی لغوی کلمه شاهسون در فارسی به شاه دوست تعبیر میشود. عشایر شاهسون نام گروه ایلی از مردم آذربایجان است که در قسمت‌هایی از شمال غربی ایران به خصوص در […]
زمان مطالعه: 4 دقیقه