دسته: یخچال ها

غار یخی چما در مجاورت روستای شیخ علیخان در فاصله ۲۵ کیلومتری چلگرد از توابع …

۱۵ دی ۱۳۹۵
یخچال قدیمی و تاریخی ترشنبه مربوط به دوره صفویه میباشد که در شهرستان اسلامشهر، بخش ...
۳ مهر ۱۳۹۵