مطالبِ کوره ها

1 مطلب منتشر شده
۲۵مهر۱۳۹۵

کوره آجرپزی شهرضا

وقتی به سمت شهرستان شهرضا سفر کنید، در جاده شهرضا - اصفهان میتوانید کوره آجرپزی را مشاهده کنید که در حدود سال 1346 ساخته شده است و بدلیل معماری خاص...