مطالبِ کوره ها

1 مطلب منتشر شده

کوره آجرپزی شهرضا

وقتی به سمت شهرستان شهرضا سفر کنید، در جاده شهرضا – اصفهان میتوانید کوره آجرپزی را مشاهده کنید که در حدود سال ۱۳۴۶ ساخته شده است و بدلیل معماری خاص […]
زمان مطالعه: 1