دسته: حمام ها

حمام فین را میتوان یکی از شاهکارهای معماری ایرانی، اسلامی دانست که در دوره صفویه بنا شده و همین باعث شده تا سالانه علاوه بر گردشگران ایرانی، گردشگران […]

شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵
مدت مطالعه ۲ دقیقه

حمام شاه رکن الدین دزفول یکی از بناهای تاریخی دوره صفوی می باشد و در مرکز محله ای با همین نام و در میان مجموعه ای فرهنگی – […]

جمعه ۱۶ مهر ۱۳۹۵
مدت مطالعه < ۱ دقیقه