مطالبِ ارگ ها

4 مطلب منتشر شده
ارگ کریم خان

ارگ کریم خان

شیراز یک شهر عادی نیست. این شهر پر است از بناهای تاریخی که هریک نماد قدرت و اقتدار شیراز به شمار میرود. شما هیچ شهری را همانند شیراز پیدا نخواهید […]
زمان مطالعه: 3 دقیقه
ارتفاع ارگ تبریز

ارگ تبریز

شهر تاریخی تبریز از شهرهای بزرگ ایران است که کوه‌ها و دشت‌های بکر آن، زیبایی فراوانی به این شهر بخشیده است. در کنار تمام زیبایی‌های طبیعی، این شهر آثار تاریخی […]
زمان مطالعه: 3 دقیقه

ارگ کریم خانی

ارگ کریم خان در مرکز شهر شیراز قرار دارد. این ارگ در دوره سلطنت سلسله زندیه ساخته شده‌است و پس از اینکه کریم خان زند شیراز را به عنوان پایتخت […]
زمان مطالعه: 2 دقیقه

ارگ راین

زمان مطالعه: 2 دقیقه