دسته: ارگ ها

شیراز یک شهر عادی نیست. این شهر پر است از بناهای تاریخی که هریک نماد …

۱۲ فروردین ۱۳۹۷
ارتفاع ارگ تبریز

ارگ کریم خان در مرکز شهر شیراز قرار دارد. این ارگ در دوره سلطنت سلسله …

۷ مهر ۱۳۹۵
ارگ راین به عنوان دومین بنای خشتی جهان از آن یاد میشود که با مساحت بیش ...
۵ مهر ۱۳۹۵