دسته: ارگ ها

شیراز یک شهر عادی نیست. این شهر پر است از بناهای تاریخی که هریک نماد […]

یکشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۷
مدت مطالعه ۳ دقیقه
ارتفاع ارگ تبریز

شهر تاریخی تبریز از شهرهای بزرگ ایران است که کوه‌ها و دشت‌های بکر آن، زیبایی […]

چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶
مدت مطالعه ۳ دقیقه

ارگ کریم خان در مرکز شهر شیراز قرار دارد. این ارگ در دوره سلطنت سلسله […]

چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵
مدت مطالعه ۲ دقیقه
ارگ راین به عنوان دومین بنای خشتی جهان از آن یاد میشود که با مساحت بیش [...]
دوشنبه ۵ مهر ۱۳۹۵
مدت مطالعه ۲ دقیقه