دسته: جاذبه های تاریخی

پیشتر در قسمت اول جاذبه های گردشگری دبی به بررسی برخی از جاذبه‌های این شهر …

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
برج العرب دبی
حسینیه امینی ها
قیمت بلیط موزه جواهرات ملی
برج طغرل ابن بابویه
موزه سر در باغ ملی
موزه فرش ایران
ارگ کریم خان

شیراز یک شهر عادی نیست. این شهر پر است از بناهای تاریخی که هریک نماد …

۱۲ فروردین ۱۳۹۷
فرشته در حال پرواز