دسته: اخبار گردشگری

اخبار گردشگری

۱- تهیه پاسپورت و ویزا: این نکته را در نظر بگیرید که پاسپورت شما باید تا ۶ ماه اعتبار داشته باشد. در غیر این صورت حتماً با مراجعه […]

دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۵
مدت مطالعه ۵ دقیقه

اخبار گردشگری

فرودگاه بین المللی ملک عبدالعزیز در جده عربستان، در رأس فهرست بدترین فرودگاه های دنیا قرار گرفت. سایت The Guide to Sleeping in Airports، ده فرودگاه را در فهرست […]

چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵
مدت مطالعه < ۱ دقیقه