دسته: زنجان

دودکش جن به شما ثابت خواهد کرد که پدیده ها می توانند بزرگی و بلندی های متفاوتی داشته باشند و از اندازه یک انسان معمولی تا ده ها متر قامت داشته باشند. […]

سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵
مدت مطالعه ۲ دقیقه

در استان زنجان و کمی دقیق تر در شهر سلطانیه بنایی با نام گنبد سلطانیه قرار دارد که مظهر زیبایی و معماری ایران باستان می باشد که همچنان و […]

شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
مدت مطالعه ۴ دقیقه

قلعه بهستان یا به عبارتی قلعه کهن دژ در شهرستان ماه‌نشان در استان زنجان واقع شده است که بنا بر اسناد قدمت آن به دوره هخامنشیان بازمی گردد و یکی از ۲۰ […]

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵
مدت مطالعه ۲ دقیقه

موزه مردان نمکی زنجان از چندین مومیایی کشف شده تشکیل شده که از معدن نمک چهرآباد استان زنجان کشف شده اند و نکته جالب توجه سالم بودن تقریبی جنازه‌ها […]

شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵
مدت مطالعه ۴ دقیقه