دسته: ندوشن

این بنای تاریخی منحصر بفرد که در بافت قدیم شهر ندوشن واقع در استان یزد ...
۳ مهر ۱۳۹۵