مطالبِ اشنویه

1 مطلب منتشر شده
جنگل میرآباد
۳۰اردیبهشت۱۳۹۶

جنگل میرآباد

جنگل میرآباد در غرب شهرستان اشنویه، در نزدیکی روستای میرآباد و در کنار رودخانه گادر از توایع بخش نالوس قرار گرفته است. برای رسیدن به این جنگل تنها 12 کیلومتر با...