دسته: نهبندان

بند بخشدار در استان خراسان جنوبی است که در ۳۵ کیلومتری شمال نهبندان و ۳ …

۲۵ شهریور ۱۳۹۶