مطالبِ شاهرود

1 مطلب منتشر شده
۲۱دی۱۳۹۵

جنگل ابر

جنگل ابر شاهرود سمنان يکي از زيباترين و خوش آب و هواترين جنگل‌هاي دنياست که در 45 کيلومتري شمال شرقي شاهرود در مسير جاده آزادشهر قرار دارد که در آن...