مطالبِ سمنان

1 مطلب منتشر شده
۲۴شهریور۱۳۹۵

کوچه باغ سمنان

سمنان منطقه ای کویری و خشک میباشد اما با این حال این خطه باغ هایی زیبا در خود دارد که چشم هر بیننده ای را به خود خیره می‌کند. با دیدن...