طرقبه

روستای کلاته آهن
روستای کلاته آهن در فاصله 9 کیلومتری از جنوب غربی شهرستان طرقبه شاندیز استان خراسان رضوی قرار گرفته است. این روستا…