مطالبِ طرقبه

1 مطلب منتشر شده
روستای کلاته آهن
۲۹تیر۱۳۹۶

روستای کلاته آهن

روستای کلاته آهن در فاصله 9 کیلومتری از جنوب غربی شهرستان طرقبه شاندیز استان خراسان رضوی قرار گرفته است. این روستا از سمت شمال شرقی با روستای طرقدر، از غرب با...