دسته: طرقبه

روستای کلاته آهن در فاصله ۹ کیلومتری از جنوب غربی شهرستان طرقبه شاندیز استان خراسان …

۲۹ تیر ۱۳۹۶