مطالبِ سبزوار

1 مطلب منتشر شده
۱۳شهریور۱۳۹۵

آبشار برغمد

آبشار برغمد سبزوار در استان خراسان شمالی واقع است. اين آبشار فصلي در 30 کيلومتري سبزوار در جاده اسفراين واقع است. در اين مسير و قبل از روستاي بيد، يک...