مطالبِ فاروج

1 مطلب منتشر شده
۱۳شهریور۱۳۹۵

آبشار اسفجیر

اسفجیر دارای تپه ای پر آب و سر سبزی است که به دربند معروف بوده و در شمال روستا واقع و گردشگران بیشماری را پذیرا می باشد. چشمه های انتهای...