دسته: قزوین

منطقه الموت در استان قزوین از تمدن و تاریخ بسیار کهنی برخوردار است که همین […]

چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
مدت مطالعه ۲ دقیقه

دریاچه اوان به عنوان بزرگ ترین و زیباترین دریاچه در استان قزوین شناخته می شوند که در […]

پنجشنبه ۶ آبان ۱۳۹۵
مدت مطالعه ۲ دقیقه