دسته: آبیک

طیخور روستایی کوهستانی در استان قزوین که در دهستان کوهپایه شرقی واقع شده است. این …

۲۲ شهریور ۱۳۹۶
روستای بهجت آباد قزوین