دسته: قزوین

بدون شک بیشتر شهرهای ایران از قدمت و تاریخ بسیار بالایی بروخوردار است و قزوین …

۱۴ تیر ۱۳۹۷
روستای نهب

روستای نهب در کنار رودخانه خرود شهرستان تاکستان و در استان قزوین قرار دارد که از …

۲۹ آذر ۱۳۹۶
روستای طیخور قزوین

طیخور روستایی کوهستانی در استان قزوین که در دهستان کوهپایه شرقی واقع شده است. این …

۲۲ شهریور ۱۳۹۶
روستای حمیدآباد قزوین
روستای اورو ساباط
روستای بهجت آباد قزوین
روستای زرشک
روستای اوان
روستای نیاق